A weboldal a megfelelő működés érdekében HTTP sütiket használ.Értettem Több infót kérek
 
 
 
 
 
 
 

    Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

 

1. Adatkezelő:

Adatkezelő megnevezése: Csorba Tamás (a továbbiakban Tulajdonos)

Adatkezelő e-elérhetősége: info[kukac]csorbatamas[pont]hu

 

2. Adatkezelő:

Adatkezelő megnevzése: Center Webhost Kft.(a továbbiakban Tárhelyszolgáltató)

Székhely: 1173 Budapest, Borsó utca 12-32. C. lház. 1. emelet 2.

HUF Számlaszám: OTP Bank 11717016-21455845

Közösségi adószám: HU28746650

Adószám: 28746650-1-42

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-372139

Adatkezelő e-elérhetősége: support[kukac]cweb[pont]hu

 

3. Adatkezelő:

Adatkezelő megnevzése: Scserbin János (a továbbiakban Informatikus)

Adatkezelő e-elérhetősége: scserbin[kukac]gmail[pont]com

 

Adatkezelés szabályai

 

Jelen tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25 -től visszavonásig tart.

Az Adatkezelők a hatályos Infotv. szabályai alapján kezelnek a jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat.

Jelen tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelők által megvalósuló minden adatkezelési eljárásra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

 

Az Adatkezelők által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

 

Az Adatkezelők személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelnek, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenessé válik, az adatok törlésre kerülnek.

 

Az Adatkezelők személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása, jóváhagyása alapján kezelnek.

 

Az érintettek jogainak érvényesítése

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Tulajdonos feltüntetett elérhetőségein. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

A Tulajdonos az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

 

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

 

A tájékoztatás ingyenes.

 

A Tulajdonos kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerülhet sor.

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Tulajdonos az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

 

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 

A honlap üzemeltetése kapcsán felmerülő adatkezelés:

 

SÜTIK

 

A Tulajdonos a honlapon a látógatói statisztika (lapletöltések száma, látogatók száma, Online látogatók száma) mérésének érdekében statisztikai modult működtet. A modul „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat a weboldal a Tárhelyszolgáltató szervereire továbbítja és ott tárolja. A Tárheylszolgáltató nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal, éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

Az Informatikus a megszerzett információkat a honlap érintett által történő használatának értékelésére, látogatói statisztika megjelenítésére használja.

 

SESSION -ök

 

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, mely a weboldal látogatásának, illetve a böngésző bezárásának időtartamáig él, azután törlődik. A session -ök által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat a weboldal a Tárhelyszolgáltató szervereire továbbítja és ott tárolja. A Tárhelyszolgáltató nem kapcsolja össze a session -ök által generált információkat más adatokkal, éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését.

 

KAPCSOLATFELVÉTEL

 

A weboldalon a látogatóknak lehetőségük van online üzenetküldő modulon keresztül felvenni a kapcsolatot a Tulajdonossal.

 

Kapcsolatfelvétel során az érintett neve, IP címe, e-mail címe és az üzenet szövege kerül továbbításra e-mail formájában a Tulajdonos e-mail címére.

Az IP cím és az e-mail cím nem köthető konkrét személyhez, így személy azonosítására nem alkalmas.

Az IP cím továbbítása biztonsági, kitilthatósági okokból történik: spam üzenetek, kéretlen üzenetek küldőinek az IP címe a Tulajdonos által tiltható, mely IP címekől a tiltást követően a weboldal nem tekinthető meg. Az IP cím alapján történő tiltás időtartama 30 nap. Ezen időtartam alatt a Tulajdonos a kitiltott IP címet és a tiltás dátumát tárolja a Tárhelyszolgáltató szerverén lévő adatbázisban.

 

Kapcsolatfelvétel biztosítása során megvalósított adatkezelés

 

Adatkezelés célja: a honlapon kapcsolatfelvételt kezdeményező látogatók azonosítása, megkeresésük alapján történő kapcsolatfelvétel céljából.

Kezelt adatok köre: név, IP cím, e-mail cím, üzenet szövege

Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje: adatkezelési cél megvalósulásáig

Adattárolás módja: elektronikus

 

VENDÉGKÖNYV

 

A weboldalon a látogatóknak lehetőségük van bejegyzést írni a vendégkönyvbe.

Vendégkönyv bejegyzés során az érintett neve, IP címe, e-mail címe és az üzenet szövege kerül tárolásra a Tárhelyszolgáltató szerverein.

A vendégkönyv bejegyzésnél kizárólag az érintett által megadott név és a vendégkönyv üzenet kerül megjelenítésre. A bejegyzés során megadott név és e-mail cím valósága nem ellenőrizhető. Az IP cím és az e-mail cím szintén nem köthető konkrét személyhez, így személy azonosítására nem alkalmas.

Az IP cím tárolása biztonsági, kitilthatósági okokból történik: spam üzenetek, kéretlen üzenetek beküldőinek az IP címe a Tulajdonos által tiltható, mely IP címekől a tiltást követően a weboldal nem tekinthető meg. Az IP cím alapján történő tiltás időtartama 30 nap. Ezen időtartam alatt a Tulajdonos a kitiltott IP címet és a tiltás dátumát tárolja a Tárhelyszolgáltató szerverén lévő adatbázisban.

 

Vendégkönyv bejegyzés során megvalósított adatkezelés

 

Adatkezelés célja: a honlapot látogatók vélemény-nyilvánítása céljából

Kezelt adatok köre: név, IP cím, e-mail cím, üzenet szövege

Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje: adatkezelési cél megvalósulásáig

Adattárolás módja: elektronikus

 

 

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

 

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak